برچسب: نگینسان

زعفران نگین

By admin

زعفران نگین: این نوع زعفران باید بدون هیچ دم و سفیدی باشد و سه شاخه (کلاله) از هم جدا باشد…

زعفران سرگل

By admin

زعفران سرگل رایج‌ترین نمونه زعفران است و اغلب مشتریان این نمونه از زعفران را بیشتر می‌شناسند. در این نمونه از…

زعفران پوشال

By admin

در مقایسه با انواع زعفران مثل سرگل این محصول مقداری زردی به همراه دارد و درصد بیشتری از این محصول…

کاشت زعفران در ایران

By admin

مشاهده فیلم شیوه پاک کردن زعفران از قدمت ۳۰۰۰ ساله برخوردار است. این گیاه رنگی و گرانبهای چندین ساله، بدون…

تاریخچه زعفران

By admin

زعفران با نام علمی کرکوس ساتیوس Crocus Sativus از خانواده زنبقیان Iridaceae می باشد. در برخی منابع،مثلا در دائره المــعارف…

خشک کردن زعفران

By admin

ﭘﺲ از ﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﮔﻞ، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻇﺮاﻓﺖ و ﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﻼﻟﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.…