قیمت روز زعفران گناباد

Posted ۲ CommentsPosted in دسته بندی نشده

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ قیمت هر گرم نگین (به تومان) : نگین سوپر : ۱۰۰۰۰به بالا نگین : ۹۴۰۰ نا ۹۶۰۰ شبه نگین: ۹۲۰۰ تا ۹۴۰۰ قیمت هر گرم سرگل ۹۲۰۰ تا ۹۴۰۰ قیمت هر گرم پوشال ۸۷۰۰ تا ۸۹۰۰ قیمت هر گرم دسته: ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ لطفا جهت اطلاع از قیمت های لحظه ای و ثبت […]