تقلبات زعفران

نوامبر 23, 2017 0 By admin

بدلیل ارزش، اهمیت و قیمت بالای محصول زعفران متاسفانه بسیاری از واسطه ها وافراد سودجو اقدام به انجام تقلب در زعفران می کنند.
ازجمله تقلبهای موجود در زعفران :
– رنگ کردن خامه زعفران با رنگ موجود در کلاله یا رنگهای شیمیایی سنتزی.
– اضافه کردن برخی مواد که ازلـحاظ ظاهری مشـابه کـلاله های زعـفران می باشند ماننـد گلرنگ
– افزایش رنگهای مصنوعی به زعفران جهت افزایش قدرت رنگی آن.معمولترین این رنگهاشامل:
تارترازین، Orange II، آمارانت، سانست یلو، Ponceau 4R، کینولئین یلو می باشد.
از جمله رنگ های شیمیایی مصنوعی بکار رفته در تقلب زعفران ، رنگ غیر مجاز آلرژی زا و
سرطان زای تارترازین می باشد که علاوه بر خسارت اقتصادی، یک خطر بهداشتی و تهدیدی برای
سلامت مصرف کنندگان نیز به شمار می رود.
– اعمال کم فروشی در وزن زعفران : اضافه نمودن نمک و شکربه زعفران جهت افزایش جرم آن در این نوع تقلب وجود دارد . یکی از راههای تشخیص زعفران مزه کردن آن است که باید دارای طعم تلخ باشد ولی اگر طعم آن شیرین یا شور باشد یعنی به آن نوعی نمک یاشکر اضافه کرده اند که منشاء قلیائی دارد.
– استفاده از گلرنگ به جای زعفران.
– زعفران به ویژه به صورت پودر، با تقلبات بیشتری می ­تواند همراه باشد . همچنین ممکن است زعفران را سائیده و با خاک سرخ مخلوط کنند تا افزایش وزن پیدا کند.
– خامه سفید زعفران رابامحلول زعفران سائیده وهمراه با مواد دیگر به رنگ کلاله در می ­آورند. گاهی نیزموادی مانند ریشه زردچوبه، کاسبرگ وگل همیشه بهار را با زعفران مخلوط می سازند .
در مجموع کسانیکه این محصولات تقلبی را می فروشند ، بسته بندی آنها فاقد مشخصات کامل و صحیح تولید کننده می باشد .
به طورکلی توصیه می گرددبا وجود مواردزیاد تقلب درزعفران و تشخیص سخت آن برای عموم ، حتما اززعفران هایی که دارای مجوزرسمی ازاداره نظارت بر مواد غذایی می باشند ، تهیه نمایید بدیهی است که برای حصول اطمینان باید آرم پروانه ساخت را برروی بسته بندی محصولات مشاهده نمایید.